GDPR

Вашите лични данни се съхраняват само толкова колкото е необходимо за изпълнение на нашите услуги. Възможно е да се наложи по-продължително съхранение поради законови или правни наредби.

Може да направете запитване за лични данни по GDPR ТУК!

Може да направите искане "Право да бъдете забравен" по GDPR ТУК!

Вашите лични данни се съхраняват и използват съобразно Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данн (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането!

Благодарим Ви за отделеното време и приятно пазаруване!       Тулс БГ ЕООД                                


x

Тулс БГ използва бисквитки и подобни технологии. Повече информация Съгласен